Zápis z rodičovské schůzky 3.9.2015

05.09.2014 10:19

ZÁPIS ZE SCHŮZKY RODIČŮ ZE DNE 3.9.2015

 

 1.     Přivítání přítomných a představení jednotlivých učitelek MŠ.

 

  1. Seznámení se Školním řádem. Je umístěn na nástěnce proti vchodu do šatny MŠ.

 

3.     Připomenutí – je nutné podepisovat veškeré oblečení a obuv. Do školky by děti neměly nosit        gumové přezůvky (cross). Oblečení, pokud možno, jednoduché – bez knoflíků, zipů, tkaniček, aby si jej děti zvládly samy obléknout. Gumáky do igelitové tašky na věšák.

 

4.     Akce MŠ pro děti a rodiče budou vyvěšené na webu MŠ a nástěnce. Upozornění na Vánoční nadílku za přítomnosti rodičů 17.12.2015 formou otevřených dveří pro rodiče a prarodiče, která bude probíhat celé dopoledne.

Na třídní oslavu narozenin doporučujeme dát dítěti 3 běžné nebo jeden velký sáček cukrovinek pro děti ve třídě.

 

5.     Nákup Písanek pro předškoláky v hodnotě 39,-Kč.

 

6.     Příprava předškoláků na vstup do ZŠ

Všichni předškoláci, jejichž rodiče buou mít zájem, se mohou zúčastnit pravidelné přípravy předškoláků na vstup do MŠ. Bude probíhat vždy v době poledního klidu. Děti budou rozdělené do dvou skupin podle tříd. Tyto skupiny se budou pravidelně střídat, od 1.10 začnou Berušky, 2.10. Slůňata atd.

Na pomůcky pro tuto přípravu vybíráme 100,-Kč na celý rok.

 

7.     Stravování: vedoucí stravovny je paní hospodářka Endlerová

Platby: celodenní 28,-Kč

polodenní 22,-

děti s odkladem šk. docházky 32,-Kč

školní úplata 450,-Kč, neplatí pro předškoláky. Děti, které mají odklad a již přeškolní rok absolvovaly, tuto částku musí uhradit

Trvalý příkaz 1050,--Kč pro předškoláky 600,-Kč NEZAPOMEŇTE UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL, který naleznete na složence.

Vyúčtování se provádí 2x ročně vždy v únoru a září v hotovosti.

Platbu školní úplaty může zrušit pouze ředitelka školy paní Mgr.Tomášková, které je nutné předložit písemnou žádost s odůvodněním, popřípadě si sjednat schůzku, kde svou žádost předložíte.

 

8.    UNIE RODIČŮ: Zpráva o hospodaření s fondem UR.

Volba nových členů do Výboru UR: stávající- paní Roubková, Čechová,. Nové: paní Řezníčková, Burešová

účetnictví fondu UR paní Krnáčová

Schválení pololetního příspěvku do fondu: 250,-Kč na rodinu, platba do 15.10.2015

 

9.    Souhlasy rodičů se zveřejněním fotografií dětí na webu MŠ – podpisem ve třídách.

 

10.   PŘIPOMÍNÁM – kontrolu evidenčních listů, správné údaje, tel. čísla na rodiče apod.

 

11.  Za hračky donesené do MŠ si zodpovídají samy děti.

—————

Zpět